สำรองห้องพัก
+66 (0) 2 628 5999
สำรองห้องพัก

เดอะ ระวีกัลยา ไดนิ่ง

ด้วยประเทศไทยในปัจจุบัน หรือเมือง ‘สยาม’ ในอดีต ตั้งอยู่ในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ครั้งหนึ่งจึงถือเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้ากับนานาประเทศ ตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา การรับประทานอาหารของสยาม จึงได้เปิดรับอาหารและวิธีการปรุงอย่างตะวันตกเข้ามามากขึ้น ควบคู่ไปกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการรับประทานแบบดั้งเดิม ที่เดอะ ระวีกัลยา ไดนิ่ง จึงสร้างสรรค์เมนู ‘อาหาร’ (Cuisine) เพื่อให้ย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน เป็นจุดหมายใหม่ของนักเดินทาง ที่ต้องการประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งอาหารไทยดั้งเดิมและยุโรปที่ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีตะวันตกจากสมัยรัชกาลที่ 6

  • RWK224
  • RWK208
  • RWK225

วัตถุดิบในการปรุงอาหารได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณประโยชน์และเป็นวัตุดิบจากธรรมชาติอย่างแท้จริง อาทิเช่น ข้าวกล้องหอมมะลิเกษตรอินทรี เกลือสมุทร และวัตถุดิบออแกนิคตามฤดูกาล ซึ่งล้วนผลิตจากกลุ่มเกษตรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมกำลังการผลิตในชุมชน ผลิตภัณฑ์คุณภาพต่างๆ ยังมีที่มาจากผู้ผลิตชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

เดอะ ระวีกัลยา ไดนิ่ง ยังมอบประสบการณ์พิเศษให้แก่แขกผู้มาเยือน เปิดโอกาสให้แขกสามารถเลือกวัตถุดิบสดในการปรุงอาหารด้วยตัวเอง จากสวนผักออร์แกนิคภายในโรงแรม เพื่อให้เชฟนำไปปรุงอาหารให้รับประทาน โดยเรียกแนวคิดนี้ว่า “You Pick. We Cook.’

  • RWK226
Close