สำรองห้องพัก
+66 (0) 2 628 5999
สำรองห้องพัก

ห้องพัก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 คือหนึ่งในพระเจ้าแผ่นที่เป็นอัครมหาศิลปิน พระองค์ได้พระราชนิพนธ์ทั้งละครตะวันตก เรื่องสั้น บทความในหนังสือพิมพ์ กลอน บทละครเวที และบันทึกไว้มากมาย ห้องพักที่ เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อค จึงได้นำแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อมาจากวรรณกรรมชิ้นเอกเรื่อง “มัทนะพาธา”

ห้องพักที่ เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก สะท้อนถึงการผสมผสานการออกแบบระหว่างบรรยากาศแบบวิถีไทยดั้งเดิมในสมัยรัชกาลที่ 6 และความสะดวกสบายผ่อนคลายแบบร่วมสมัย ตกแต่งด้วยองค์ประกอบทางศิลปะอันละเอียดอ่อน เพื่อให้แขกสัมผัสได้ถึงบรรยากาศการพักผ่อนอันสงบอันอบอุ่น และซึมซับศิลปวัฒนธรรมจากโคลงกลอนที่เขียนอย่างประณีตด้วยฝีมือช่างไทย ให้แต่ละห้องมีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

Close